SBO Huisbezoek

De ouderdom brengt soms ook eenzaamheid met zich mee. Mensen om u heen vallen weg en de kinderen hebben het druk. Doordat u niet meer zo goed uit de voeten kunt, bent u vaker alleen dan u zou willen. We hebben niet de illusie dat door Huisbezoek eenzaamheid volledig weggenomen kan worden, maar dat dit wel kan bijdragen aan het verminderen van het eenzame gevoel. Een bezoekvrijwilliger kan aanspraak bieden en een beetje gezelligheid brengen.

Het zijn artsen, instanties of familieleden die het SBO op het spoor zetten van ouderen met een hulpvraag op sociaal gebied. Een bezoekvrijwilliger komt vervolgens eens per week bij u langs. Het verloop van het bezoek kan gezamenlijk worden ingevuld.

Als u bent aangemeld neemt de coördinator van het project telefonisch contact met u op. In dit gesprek zal zij vragen naar uw wensen en mogelijkheden. Vervolgens zal er gezocht worden naar een passende vrijwilliger. Wanneer deze gevonden is, vindt er een kennismakingsbezoek plaats om te bepalen of het ‘klikt’. Tegelijk wordt afgesproken op welke manier betreffende vrijwilliger u het best kan ondersteunen in het doel dat u voor ogen hebt.

Invulling van zo'n Huisbezoek kan zijn: 

  • een serieus gesprek
  • een spelletje doen
  • een ommetje maken
  • een boodschapje doen
  • een activiteit bezoeken


Het aantal aanvragen voor een bezoekvrijwilliger blijft stijgen. Omdat wij niet altijd direct aan de vraag kunnen voldoen, werken wij helaas met een wachtlijst. Het is niet zo dat de langst wachtende het eerste aan de beurt is. Bezoekvrijwilligers liggen niet voor het oprapen, dus er wordt altijd gezocht naar de meest geschikte 'match'.