Stichting 'Vrienden van SBO'

Het SBO is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt een subsidie van de gemeente Voorne aan Zee.
Om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te houden hanteren we zeer lage tarieven. Deze tarieven wegen vaak niet op tegen de kosten die we maken om de dienstverlening op peil te houden.
Om die reden werd in 1993 werd de Stichting ‘Vrienden van het SBO’ opgericht om meer financiële middelen te vergaren. Deze vrienden stichting stelt zich ten doel om kortlopende projecten op het gebied van welzijn voor ouderen en gehandicapten financieel te ondersteunen. De vrienden stichting verkrijgt deze financiële middelen door donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en incidentele acties.
Daarnaast wordt er bemiddeld bij het werven van sponsoren.

Belangstellenden die zich verbonden voelen met het werk van het SBO kunnen een bijdrage leveren door middel van een eenmalige storting of een periodieke overschrijving op IBAN nummer NL79RABO0156.0455.40 onder vermelding van 'Stichting Vrienden van SBO' te Hellevoetsluis.

Deze Stichting is erkend als ideële instelling door de Dienst Successie en Registratie, daardoor zijn giften onder de geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Website: https://www.vriendensbonu.nl
E-mail: vrienden@sbonu.nl