SBO HELLEVOETSLUIS 

 

Ontmoeting
Eigenlijk weten we het al lang. "Een mens is van nature een kuddedier". We zijn gemaakt om samen te leven en te werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in onze geïndividuali-seerde samenleving eenzaamheid een groot probleem is. Ontmoeting in al zijn vormen is een belangrijk middel in de bestrijding van eenzaamheid, het verbindt mensen en het biedt handvatten om invulling te geven aan (vroeg)signalering en preventie. Om die redenen is Ontmoeting als product/dienstverlening een belangrijkonderdeel van het SBO.

Hart van Hellevoet
Hart van Hellevoet, de Eik 68, is op werkdagen geopend van 9.30 tot 16.00 uur en iedere 1e zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur.

In deze sfeervolle ontmoetingsruimte kan men dagelijks terecht voor een heerlijk drankje, gebruik maken van gezelschapsspelletjes, de ruilbibliotheek of gewoon gezellig bijkletsen met uw partner en/of vrienden. Ook vinden er wekelijks activiteiten plaats zoals o.a. "Beweeg met ons Mee", bingo, kaarten, et cetera en kan men in de zaal gebruik maken van gratis WIFI
U bent afhankelijk van vervoer? Geen punt; onze SBO bus rijdt u graag naar o.a. Hart van Hellevoet.


Mantelzorgsalon
De Mantelzorgsalon wordt meestal gehouden 's middags van 13.30 tot 15.30 uur in Hart van Hellevoet, tenzij anders is vermeld. Doel is om lotgenoten bij elkaar te brengen met veel ruimte voor ontspanning en het geven van relevante informatie en advies. Aanmelding is vereist voor alle activiteiten d.m.v. een e-mail of telefoontje. Per activiteit staat vermeld in welke periode u dit kunt doen. Het SBO is bereikbaar op werkdagen tot 13.00 uur op telefoonnummer 0181-322273 of via e-mail: mantelzorg@sbohellevoetsluis.com

Huisbezoek
Het Huisbezoek is sinds 2001 een belangrijk project van het SBO. Vrijwilligers bezoeken en/of bellen senioren met als doel het gevoel van eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Het sociale aspect is de kern van deze vorm van ondersteuning.

Het SBO heeft niet de illusie dat eenzaamheid volledig weggenomen kan worden. Familie of vrienden wonen vaak op grote afstand, hebben veelal drukke levens of ontbreken helemaal. Een vrijwilliger kan deze situatie wellicht iets verzachten. Het zijn artsen, instanties of familieleden die het SBO op het spoor zetten van ouderen met een hulpvraag op sociaal gebied. Het aantal aanvragen voor een bezoekvrijwilliger blijft vooralsnog stijgen. Om deze reden zijn we dan ook continu opzoek naar nieuwe vrijwilligers.

Project Huisbezoek bestaat uit dienstverlening aan mensen die aangeven weinig of geen contacten te hebben en hier graag verandering in zouden willen brengen. Belangstellenden kunnen zich (laten) aanmelden bij het SBO. De coördinator van het project neemt dan contact met u op, om samen te kijken naar uw wensen en de mogelijkheden. Vervolgens zal er gezocht worden naar een passende vrijwilliger. Wanneer deze gevonden is, vindt er een kennismakingsgesprek plaats om te bepalen of het ‘klikt’. Tegelijk wordt afgesproken op welke manier betreffende vrijwilliger u het best kan ondersteunen in het doel dat u voor ogen hebt.