SBO HELLEVOETSLUIS 

 


Vrienden van het SBO


Om de SBO diensten zo laagdrempelig mogelijk te houden, hanteert het SBO als stichting zonder winstoogmerk, zeer lage tarieven. Deze tarieven wegen zelfs niet op tegen de kosten die het SBO moet maken om de dienstverlening op peil te houden en zijn doelstellingen te realiseren. Vandaar dat het SBO ook een beperkte subsidie ontvangt van de gemeente Hellevoetsluis. In 1993 werd de Stichting "Vrienden van het SBO" opgericht om meer financiële middelen te vergaren.

Deze vriendenstichting stelt zich ten doel om kortlopende projecten op het gebied van welzijn voor ouderen en gehandicapten, die door het SBO worden uitgevoerd, financieel te ondersteunen. Ook levert deze stichting een bijdrage aan bijvoorbeeld de jaarlijkse vrijwilligersdag die aan alle vrijwilligers van het SBO wordt aangeboden als dank voor het vele werk dat zij elk jaar weer verzetten.
De vriendenstichting verkrijgt deze financiële middelen door donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en incidentele acties.Daarnaast bemiddelen de Vrienden van het SBO bij het werven van sponsoren die het SBO financieel of in natura willen steunen.

Belangstellenden die zich verbonden voelen met het werk van het SBO en ook een bijdrage willen leveren, kunnen dat doen door middel van een eenmalige storting of een periodieke overschrijving op rekening/IBAN nummer NL79RABO0156.0455.40 van de Rabobank te Hellevoetsluis onder vermelding van St. Vrienden van het SBO te Hellevoetsluis.

Omdat de Stichting Vrienden van het SBO is erkend als ideële instelling door de Dienst Successie en Registratie zijn giften onder de geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar.       


Gegevens Stichting Vrienden van het SBO:

P/a Polaris 34
3225 GT  Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-322273 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur)
Website: 
https://www.vriendensbonu.nl

E-mail: vrienden@sbonu.nl