SBO HELLEVOETSLUIS 

 

Privacybeleid in het kader van de nieuwe AVG wet


Het SBO verzamelt informatie van klanten, vrijwilligers en stagiaires. Dit doen wij door u in te schrijven als klant, vrijwilliger of stagiair bij het SBO. Hierdoor kunnen wij u producten en diensten leveren en u informeren over activiteiten en andere informatie die voor u van belang zijn. Wij registreren standaard uw NAW-gegevens en contactgegevens. Uw betalingsgegevens worden vast gelegd wanneer u producten afneemt waarvoor u facturen ontvangt, maar ook als wij u geld verschuldigd zijn.

Bijzondere gegevens worden geregistreerd wanneer dit noodzakelijk is om het product of dienst te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan: medische gegevens vanwege noodzakelijke extra ondersteuning die nodig zijn voor dit product of deze dienst.

Voorbeelden hiervan zijn:

-       het gebruik van rollator of rolstoel bij het project Vervoer,

-       slechthorendheid bij de Belvoorziening

-       dieetgegevens bij de afname van maaltijden

-       financiële gegevens bij financiële producten

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alle informatie van klanten, vrijwilligers en stagiaires worden beveiligd bewaard en zijn alleen toegankelijk voor mensen met de juiste toegang tot deze informatie. Zo kunnen alleen de Cliëntondersteuners bij de informatie van klanten die gebruik maken van hulp van een cliëntondersteuner en de administratieve kracht bij de facturatiegegevens. Indien blijkt dat voor het beantwoorden van uw hulpvraag het nodig is om informatie te delen met derden dan gebeurd dit alleen met uw toestemming.

Ons uitgangspunt is dat wij uw gegevens alleen bewaren zolang u van onze diensten gebruik maakt. In de praktijk bewaren wij een deel van uw gegevens tot na de jaarafsluiting door onze accountant en onze subsidieverstrekker. Voor sommigen zaken geldt een wettelijke bewaartermijn en die hebben voornamelijk met financiën te maken, zoals bankbetalingen. Hiervoor geldt een termijn van 5 jaar.

Hoe we de privacy specifiek hebben geregeld staat beschreven in ons privacy reglement. Klik in de balk rechts op de knop Privacy om deze te lezen. Voor vragen kunt u contact op nemen onze directie.